Приложни програмни продукти
(ППП)

Курсът е предназначен за учениците от специалност КТТ.