Учебната програма по «3D моделиране и принтиране» е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” и обучение в рамките на 38 /тридесет и осем/ учебни часа по разширена професионална подготовка за учениците от 8 до 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер. Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка.

Тримерният печат е революция в индустрията. Обект от въображението може да се превърне в реалност. Обучаемите се научават да създават компютърно моделирани тримерни обекти, прилагайки своите собствени уникални дизайнерски умения и използвайки програмни продукти за тримерно моделиране.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в шест теми, които дават възможност на учениците да получат знания и умения за 3D проектиране.


Учебната програма по Работа с мейнфрейм компютри е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” за изучаване в 72 часа в рамките разширената професионална подготовка в 8 - 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в пет раздела, които дават възможност на учениците да получат знания за архитектурата на операционната система BS2000, способите за комуникация на операционно ниво, софтуер и хардуер, управлението различните типове данни и файлове в операционната система, работата с библиотеки, както и разработването на процедури чрез използването на вградените в BS2000 процедурни езици за автоматизиране на множество от процесите.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка - „Информационни технологии”, „Увод в програмирането”, „Програмиране”, „Увод в Обектно-ориентираното програмиране” и „Разработка на софтуер”.

Обучението по предмета следва да се извърши, чрез използването на подходящи софтуерни средства, които ще бъдат предоставени от „АЙ БИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и необходими за нагледно (визуално) представяне на материала свързан с практическата работа с операционната система и мейнфрейм компютрите.

Учебната програма по «JavaScript Интернет програмиране» е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” за изучаване в 72 /седемдесет и два/ часа в рамките разширената професионална подготовка за учениците от 8 до 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в дванадесет раздела, които дават възможност на учениците да получат знания и умения за програмиране на уеб базирани Интернет приложения.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка - „Информационни технологии”, „Увод в програмирането”, „Програмиране”, „Увод в Обектно-ориентираното програмиране” и „Разработка на софтуер”.

Обучението по предмета следва да се извърши, чрез използването на подходящи софтуерни средства, които ще бъдат предоставени от Бургаски свободен университет и необходими за нагледно (визуално) представяне на материала свързан с практическата работа при програмиране на уеб базирани Интернет приложения.

Учебната програма по Екипна софтуерна разработка и тестване е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” за изучаване в 72 часа в рамките разширената професионална подготовка в 8 - 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в три раздела, които дават възможност на учениците да получат знания за техниките и технологиите за пълноценна работа в екип, както и за начините и технологиите на софтуерно тестване.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка - „Информационни технологии”, „Увод в програмирането”, „Програмиране”, „Увод в Обектно-ориентираното програмиране” и „Разработка на софтуер”.

Обучението по предмета следва да се извърши, чрез използването на подходящи софтуерни средства за екипна софтуерна разработка и подходящи средства за софтуерно тестване.