Този курс е предназначен за учениците от 9 клас. Съобразен е със задължителната учебна програма.