Курсът е предназначен за учениците от 10 клас на специалност : Електрически инсталации