Курсът е предназначен за учениците от 9 клас на специалност : Електрически инсталации