Курсът е предназначен за учениците от 9 в клас, спец. Медицинска техника,