Учебната програма по Екипна софтуерна разработка и тестване е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” за изучаване в 72 часа в рамките разширената професионална подготовка в 8 - 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в три раздела, които дават възможност на учениците да получат знания за техниките и технологиите за пълноценна работа в екип, както и за начините и технологиите на софтуерно тестване.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка - „Информационни технологии”, „Увод в програмирането”, „Програмиране”, „Увод в Обектно-ориентираното програмиране” и „Разработка на софтуер”.

Обучението по предмета следва да се извърши, чрез използването на подходящи софтуерни средства за екипна софтуерна разработка и подходящи средства за софтуерно тестване.