Курсът е предзначен за учениците от 8г клас 2023-2024