Курсът е предназначен за учениците от 9 клас специалност : Медицинска техника