Курсът е предназначен за учениците от 12 клас специалност : Медицинска техника