Курсът е предназначен за учениците, които са се включили в заниманията по интереси - английски език от 9 А и 8 Б.

.