КУРСЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12А И 12В КЛАС