Разработка на уеб приложения с работната рамка ASP.Net Core ще научи учениците как се изграждат съвременни уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Entity Framework Core и други технологии. Изучава се технологичната платформа ASP.Net Core, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели,изгледи и частични изгледи с Razor View Engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Entity Framework Core, LINQ и SQL Server.

Очакваните резултати са учениците да могат да създават уеб приложения с работната рамка ASP.NET Core. Да могат да генерират HTML съдържание чрез шаблони. Да могат да създават сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта. Да могат да работят с потребители, роли и сесии.