Курсът се отнася за учениците от 11в клас, спец. ЕОПАТ