В този курс учениците ще се запознават с основните елементи, ел. вериги, кодови номера, УГО на електрическите схеми.