Учебната програма по «3D моделиране и принтиране» е предназначена за специалности код 4810101 „Програмно осигуряване” и 4810301 „Приложно програмиране” и обучение в рамките на 38 /тридесет и осем/ учебни часа по разширена професионална подготовка за учениците от 8 до 12 клас.

Програмата е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията и има допълващ и надграждащ характер. Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с предмети от общообразователната и отрасловата професионална подготовка.

Тримерният печат е революция в индустрията. Обект от въображението може да се превърне в реалност. Обучаемите се научават да създават компютърно моделирани тримерни обекти, прилагайки своите собствени уникални дизайнерски умения и използвайки програмни продукти за тримерно моделиране.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в шест теми, които дават възможност на учениците да получат знания и умения за 3D проектиране.