Курсът по Лабораторна практика по общи измервания   е предназначен за учениците от 9 клас специалност : Медицинска техника