Курсът по Техническа механика   е предназначен за учениците от 11 клас специалност : Медицинска техника