Предназначен за ученици от 11 клас специалност " Медицинска техника".