В този курс учениците ще се запознават с монтажа, подръжката, ремонта на асансьорите и подемниците.