Курсът е предназначен за учениците  от 10 клас на специалност : Медицинска техника