Курсът е предназначен за учениците от спец. ЕОПАТ 11 в клас.