Курсът е предназначен за учениците от 9 д клас, спец. Електрически инсталации,