Подготовка за Държавен изпит по теория и практика за придобиване на втора квалификационна степен.