Курсът има за цел да запознае учениците с интернет програмирането, не просто като теоретична материя, а като концепция и начин за мислене, наложил се през последните години в разработката на софтуер. В рамките на курса ще има възможност да се разработят различни индивидуални и отборни задачи и проекти, а всичко това ще завърши с разработването на курсова работа, която ще представлява самостоятелно приложение с графичен потребителски интерфейс.