Курсът СУБД е предназначен за учениците от спец.Програмно осигуряване. В този курс ще намерите тестове, уроци и задачи по предметите Системи за управление на бази от данни /СУБД/ и учебна практика по СУБД.