Курсът е предназначен за учениците от специалност КТТ.