Този курс е предназначен за учениците от специалност програмно осигуряване