Курсът има за цел придобиване на знания и умения за работа с приложен софтуер Zeliosoft на Shcnider electric.