Този курс е предназначен за учениците от 9 клас на специалност : Медицинска техника