Курсът се отнася за учениците от 11 в клас, спец. ЕОПАТ