Преговор за решаване на квадратни уравнения ,дробни и от по висока степен.