Курсът има за цел придобиване на знания и умения за работа с основни модули на софтуера Altium Desidner-

- начертаване на принципни схеми

- симулации

- проектиране на печатни платки