В този курс учениците ще се запознават с електрическото устройство на асаньорите и подемниците; видовете управления, кодови означения, захранване на схемите, защити и др.