Този курс е предназначен за учениците от специалност КТТ по предмета програмиране на Уеб дизайн.