Този курс е предназначен за учениците от 8  клас. Ще се представят обобщени знания по темите от български език и литература, както и задачи за упражнения.