Курсът е предназначен за учениците от 12А и 12В клас