Курсът е предназначен за учениците от специалност ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, професия програмист.

Подготовка за Държавен изпит по теория и практика за придобиване на втора квалификационна степен.

Курсът СУБД е предназначен за учениците от спец.Програмно осигуряване. В този курс ще намерите тестове, уроци и задачи по предметите Системи за управление на бази от данни /СУБД/ и учебна практика по СУБД.

Този курс е предназначен за учениците от специалност програмно осигуряване

Курсът има за цел да запознае учениците с интернет програмирането, не просто като теоретична материя, а като концепция и начин за мислене, наложил се през последните години в разработката на софтуер. В рамките на курса ще има възможност да се разработят различни индивидуални и отборни задачи и проекти, а всичко това ще завърши с разработването на курсова работа, която ще представлява самостоятелно приложение с графичен потребителски интерфейс.