Курсът е предназначен за учениците от специалност ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, професия програмист.

Подготовка за Държавен изпит по теория и практика за придобиване на втора квалификационна степен.

Курсът СУБД е предназначен за учениците от спец.Програмно осигуряване. В този курс ще намерите тестове, уроци и задачи по предметите Системи за управление на бази от данни /СУБД/ и учебна практика по СУБД.

Този курс е предназначен за учениците от специалност програмно осигуряване