Курсът е предназначен за учениците от специалност ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, професия програмист.