ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ С JAVA
(ООП Java)

Курсът има за цел да запознае учениците с ООП не просто като теоретична материя, а като концепция и начин за мислене, наложил се през последните години в разработката на софтуер. Основният акцент ще бъде именно върху начина на мислене, като за целите на практиката ще се използва езикът JAVA. В рамките на курса ще има възможност да се разработят различни индивидуални и отборни задачи и проекти, а всичко това ще завърши с разработването на курсова работа, която ще представлява самостоятелно приложение с графичен потребителски интерфейс.