Учебна практика по програмиране
(Програмиране със С++)

Този курс е предназначен за учениците от специалност програмно осигуряване