Програмиране I-ва част
(Програмиране със С++)

Този курс е предназначен за учениците от 9 г клас.