Приложен софтуер XI А
(ПС XI А)

Този курс е предназначен за учениците от специалност КТТ по предмета приложен софтуер.