Приложен софтуер 11 А
(ПС 11 А)

Този курс е предназначен за учениците от специалност КТТ по предмета приложен софтуер.