Програмиране на Уеб дизайн
(Уеб дизайн)

Този курс е предназначен за учениците от 12 а клас, специалност КТТ по предмета програмиране на Уеб дизайн.