ЗИП
(11 г)

Този курс е предназначен за учениците от 11 г клас по предмета Основи на компютърните системи - ЗИП