Курсът е предназначен за учениците от специалност ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, професия програмист.

  • Подготовка за Държавен изпит по теория и практика за придобиване на втора квалификационна степен.

  • Курсът има за цел да запознае учениците с ООП не просто като теоретична материя, а като концепция и начин за мислене, наложил се през последните години в разработката на софтуер. Основният акцент ще бъде именно върху начина на мислене, като за целите на практиката ще се използва езикът JAVA. В рамките на курса ще има възможност да се разработят различни индивидуални и отборни задачи и проекти, а всичко това ще завърши с разработването на курсова работа, която ще представлява самостоятелно приложение с графичен потребителски интерфейс.

  • Курсът СУБД е предназначен за учениците от спец.Програмно осигуряване. В този курс ще намерите тестове, уроци и задачи по предметите Системи за управление на бази от данни /СУБД/ и учебна практика по СУБД.

  • Приложни програмни системи е курс предназначен за учениците от специалност "Програмно осигуряване".

  • Този курс е предназначен за учениците от 11 г клас по предмета Основи на компютърните системи - ЗИП